چهارشنبه, 30 خرداد 1397

شرایط عضویت در بسیج دانشجویی

عضويت عادي در بسيج دانشجويي :


متقاضيان عضويت در بسيج دانشجويي مي بايست مدارک مورد نياز را به همراه تکميل فرم عضويت عادي بسيج به کارشناس امور فرهنگي (سرکار خانم ميرفتاح(تحويل دهند.

مدارک مورد نياز براي عضويت عادي در بسيج دانشجويي :
1-کپي شناسنامه
2-
کپي دو طرف کارت ملي
3-
گواهي اشتغال به تحصيل (معرفي به بسيج دانشجويي(
4-
قطعه عکس 4* 3  - 2قطعه


عضويت فعال در بسيج دانشجويي:
دانشجويان مي توانند 6 ماه بعد از تاريخ صدور کارت عضويت عادي بسيج با ارائه مدارک مورد نياز جهت دريافت کارت عضويت فعال اقدام نمايند.
مدارک مورد نياز براي عضويت فعال در بسيج دانشجويي : 5 سري کپي از تمام مدارک مذکور در عضويت بسيج عادي به انضمام 6 قطعه عکس 4*3

بسیج در کلام بزرگان

بسیج در کلام امام

در دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام، زیرا که گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده[اند]. اگر ندای دلنشین تفکر بسیجی در کشور طنین انداز شد، چشم طمعِ دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد.

بسیج در کلام رهبری

امروز همه جوانان ما، پیروان ما، دانشجویان ما، روحانیون ما، بزرگان ما و کوچکان ما فهمیدند که سعادتشان در این است که اسلام را با بصیرت و روشن بینی و با خردمندی بفهمند و آن را به کار گیرند تا بتوانند از دشمنی ها کم کنند و این همان بسیج است؛ حقیقت بسیج یعنی این.

بسیج در کلام ریاست جمهوری

بسیج نور چشم رهبری است و میوه دل مردم. بسیج ثمره شیرین انقلاب اسلامی و پشتوانه پیشرفت کشور است. شرط اوّل بسیجی بودن، دیندار بودن است. بسیجی باید چنان باشد که برای همه جوانان کشور جذابیت داشته باشد. بسیج متعلق به اسلام، انقلاب و ملت است. بسیج باید به آرمان های کشور و ملت مسلمان و شرافتمند ایران اسلامی بیندیشد.

بسیج و تهاجم فرهنگی

وقتی که دشمن، در جنگ تحمیلی، مقاومت و فداکاری نیروهای دست از جان شسته را دید و فهمید در جبهه نظامی نمی تواند پیروز شود، از روزنه فرهنگ وارد کارزار جدیدی بر ضد نظام اسلامی و باورهای فرهنگی ـ مذهبی ملت ما شد.

در این جبهه و جنگ، هدف اصلی جوانان است. دشمن در صدد غلبه بر تفکر و اندیشه جوانان است، اما جوانان برومند کشور، در پناه تفکر دوراندیشانه و واقع بینانه بسیجی نشان دادند نسلی فرهیخته و فهمیده و مشکل گشا هستند، نه مشکل آفرین. امید است با این تفکر راسخ و مؤثّر، دشمن شکستی دیگر را تجربه کند.

بسیج و اطاعت از ولایت

بسیجی رهرو همیشگی پیر جماران و مطیع امر ولایی رهبر معظم انقلاب است. بسیجی در تمام صحنه ها نگاه به فرمان ولایت دارد. بسیجی بسان عمّار و ابوذر و مقداد و کمیل حاضر و ناظر است. بسیجی عاشق و مرید ولایت است، چرا که سعادت جاوید و سربلندی دنیوی را در پیروی از ولایت دیده و بدان معتقد است. اطاعت بسیجی از ولایت اطاعتی آگاهانه و برای دینداری است. بسیجی به اطاعت با معرفت و شناخت، ایمان و اعتقاد دارد.

بسیج و علم آموزی

از بچه های خوب دانشکده است. مؤدب است، شوخ طبع و بذله گو است، در همان حال که رعایت همه را می کند. گاه به کشفی تازه درباره او می رسم. وقت نماز، اذانش، انسان را به آفریدگار می خواند.

چند روز قبل متوجه شدم جای چند زخم در دست و سرش دارد. وقتی از بچه ها سؤال کردم، گفتند از بچه های بی ادعای جبهه است. جالب بود، سه ترم با او بودم، امام سعی نکرده بود زخم هایش و نشان های افتخارش را به کسی بگوید یا نشان دهد. در دل به او آفرین گفتم، چرا که در دو جبهه دفاع و دانش پیروز و سربلند است

الگوی بسیجی

الگو و مقتدای بسیجیان، امیر مؤمنان علی(ع) اوّل بسیجی اسلام می باشد. بسیجی به علی تأسی و نگاه می کند، کسی که سال ها برای حفظ و حراست از نبوت و رسالت جهاد و مبارزه کرد و برای عدالت، سختی ها کشید و سرانجام در محراب عشق به شهادت رسید.

بسیجی برای عقیده و ارزش های سازنده جهاد می کند، برای عدالت تلاش و کوشش می نماید و هدفی جز رضای خدا ندارد.

زنان بسیج

بسیج عرصه تلاش تمام نیروها است. مرد و زن، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، همه و همه در این عرصه پیر خیر و برکت حاضرند.

زنان ما یا بسیجی اند یا همراه و همراز بسیجیان هستند. زن بسیجی پرتوان در اجتماع و خانواده حاضر می شود و الگوی او فاطمه زهرا(س) است، همو که مظهر تلاش و عفاف دین و دانش بود. زنان بسیجی در زمان جنگ با روحیه دادن به همسران و فرزندانِ جهادگرِ خود، نقشی مهم در پیروزی جهادگران پرتوان ایفا کردند و اکنون با حفظ عفاف و ترغیب و تشویق دیگران زنان به پارسایی و پاکدامنی، راه را بر تهاجم ضد فرهنگی دشمن بسته اند. زنان بسیجی می کوشند فرزندانی فهمیده و با ایمان تحویل جامعه دهند