چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ساعات حضور مدیر تربیت بدنی

دانشجویان گرامی می توانند جهت ارتباط بهتر با آقای باقری مدیر تربیت بدنی دانشگاه در ساعات ذیل به دانشگاه مراجعه نمایندو یا با شماره 09151801004 تماس حاصل فرمایند.

شنبه 11 الی 14:30

یکشنبه 12 الی14

سه شنبه14 الی 16

چهارشنبه 8 الی 14

پنج شنبه 12 الی 16