چهارشنبه, 30 خرداد 1397

فرم ارتباط با ریاست

کلیه دانشجویان و اساتید گرامی می توانند جهت ارتباط با ریاست از روش های ذیل استفاده نمایند:

ارسال پیامک به شماره 50002223163

استفاده از فرم تماس _ لطفاً اینجا کلیک کنید