چهارشنبه, 30 خرداد 1397

بالا

چارت درسی

کارشناسی حرفه ای حسابداری دوره ترمی
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی دوره ترمی
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری دوره ترمی
مهندسی فنی فناوری اطلاعات دوره ترمی
کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دوره ترمی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار دوره ترمی
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت دوره ترمی
کاردانی فنی برق صنعتی دوره ترمی
کاردانی فنی کامپیوتر - سیستم های رایانه ای دوره ترمی
کاردانی فنی فناوری اطلاعات دوره ترمی
 
 
انجمن جوملای ایران