چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اطلاعیه های امور مدرسان

   بسمه تعالي

با عرض سلام و وقت بخير خدمت شما استاد گرامي به استحضار مي رساند كه تدريس در مرکزآموزش علمی کاربردی یکدانه شرق قوچان مستلزم اخذ كد مدرسي  (ID) از دانشگاه جامع علمي كاربردي مي باشد لذا تقاضا دارد مراحل زير را جهت اخذ اين كد طي نماييد:

1- براي ورود به سامانه ثبت، ويرايش و پيگيري درخواست تدريس كليك كنيد.

2- كد ملي خود را وارد كرده و فرهاي مربوط را تكميل نماييد.

3- در هنگام تكميل فرم ها مرکزآموزش علمی کاربردی یکدانه شرق قوچان را انتخاب نماييد.

4- كد رهگيري داده شده را يادداشت كنيد.

5- براي دانلود كردن

كليك كنيد.

6-متقاضي لازم است درخواست همكاري خود را با تكميل فرم شماره 1 به صورت كتبي به مركز آموزش جهت بررسي و درج در سوابق و ارسال به دانشگاه جامع علمي كاربردي استان خراسان رضوی ارائه نمايد

- در صورت عدم ارسال فايل مستندات از سوي مراكز درخواست متقاضي حذف مي گردد.
- به مدارك ارسال شده اي كه فاقد نامه تائيد صلاحيت علمي و عمومي از سوي معاونت آموزشی مي باشند ترتيب اثر داده نمي شود.(به غير از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها)
- در صورت عدم وجود تصوير دانشنامه / گواهي موقت فراغت از تحصيل در مستندات ارسال شده پرونده متقاضي مورد بررسي قرار نمي گيرد.

7- ارائه اصل و تصوير اسكن شده مستندات ذيل براي هر متقاضي در داخلcd / dvd 

 • تصوير اصل دانشنامه / گواهي موقت فراغت از تحصيل (الزامي است)
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي
 • تصوير پيوست فرم  شماره 1
 • عكس 4×3 (الزامي است)
 • نامه تائيد صلاحيت علمي و عمومي از سوي رئيس مركز (الزامي است)
 • حكم هيأت علمي(فقط درخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها)
 • سوابق تدريس در مراكز علمي كاربردي
 • سوابق تدريس در مراكز و موسسات آموزشي
 • سوابق تدريس در موسسات و يا كارگاههاي آموزشي
 • شركت در كارگاههاي آموزشي
 • تصوير كتاب هاي منتشر شده
 • انتشار مقاله تخصصي در مجلات معتبر
 • انتشار مقاله تخصصي در همايش ها و سمينارها
 • طرح تحقيقاتي
 • ثبت اختراع
 • تصوير گواهي بيمه  و يا قراردادهاي سوابق اجرايي و اشتغال مرتبط با رشته متقاضي

تذكر:

كپي مدارك ارائه شده از سوي متقاضي به مركز آموزش فاقد ارزش مي باشد و اصل مدارك مي بايست به رويت معاونت آموزشی مركز برسد و مورد تائيد قرار گيرد.

8- اصل تمامي مدارك، كد رهگيري، فرم تكميل شده شماره 1 و CD حاوي اسكن مدارك درخواستي را به امور مدرسان آقای نوروزی تحویل نمایید.


با آرزوي موفقيت براي شما.