یکشنبه, 06 اسفند 1396

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم تحت پوشش بنیادشهیدوامورایثارگران می رساند باتوجه به فراهم شدن لینک وضعیت ایثارگری، درصورتیکه شرایط ایثارگری شامل حال شما می شود نسبت به تکمیل صفحه مربوطه در سامانه سجاداقدام نمایند.

 آدرس : سامانه سجاد - لینک تکمیل مشخصات - لینک وضعیت ایثارگری