چهارشنبه, 30 خرداد 1397


دانشجویان گرامی در حال تحصیل، متقاضی دریافت تسهیلات دانشجویی (وام دانشجویی) برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 (مهرماه) به آدرس bp.swf.ir مراجعه فرمایید و نسبت به ثبت اطلاعات فردی اقدام و درخواست وام خود را از تاریخ 95/04/01 لغایت 95/06/20ثبت نمایید و بعد از تأیید وام در سامانه، توسط مرکز آموزش ، مدارک مربوطه (کاربرگ تقاضای وام شهریه ، تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن ، حکم کارگزینی ضامن ، سند تعهد محضری) را به آقای داودی - مسئول صندوق رفاه تحویل دهید.

  • بدیهی است دانشجویانی که نسبت به ثبت اولیه در پورتال دانشجویی اقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.
  • عدم ثبت تقاضای وام شهریه در پورتال مذکور و در تاریخ مقرر به منزله عدم نیاز به وام شهریه می باشد.

نکته:

  • زمان ثبت اطلاعات در سامانه، نوع دوره تحصیل را نوبت دوم انتخاب کنید.