چهارشنبه, 30 خرداد 1397

قابل توجه کليه دانشجويان گرامي

مرکز آموزش علمي کاربردي يکدانه شرق قوچان برگزار مي کند  :

کارگاه نرم افزار حسابداري

به اطلاع کليه  دانشجويان گرامي مي رساند با توجه به چشم انداز دانشگاه مبني بر کاربردي بودن رشته ها ؛ اين مرکز در نظر دارد کارگاه نرم افزار حسابداري را راه اندازي نمايد . دانشجواني که تمايل به حضور در اين کارگاه را دارند مي توانند به آقاي داودي مراجعه نموده و ثبت نام نمايند تا اقدامات مربوطه انجام گيرد . ضمناً به افرادي که در اين کارگاه حضور پيدا نمايند گواهي معتبر حسابداری اعطاء مي گردد .